ASSALAMUALAIKUM

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat - benar (dalam segala perkara), Supaya Ia memberi taufiq dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan." (al-Ahzab ayat 70-71).

Friday, January 14, 2011

IBN- BATUTTAH


“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasiq kepada kamu membawa berita, periksalah ia terlebih dahulu. Agar nanti jangan kamu menghukum sesuatu kaum dalam keadaan jahil (terhadap apa yang benar), lantas kamu kemudiannya menyesal atas apa yang telah kamu lakukan” (Surah Al-Hujurat 49 : 6)
Firman-Nya lagi:
“Dan janganlah kamu berpendirian di dalam sesuatu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dipersoalkan (di akhirat).” (Surah Al-Isra’ 17 : 36)
Kenyataan bahawa begitu ramai ulama’ yang ditohmah oleh umat Islam sendiri, adalah sesuatu yang pedih untuk diterima tetapi terpaksa diakui bersama. Bermula daripada tuduhan-tuduhan melampau terhadap ulama’ seawal Imam At-Thabari serta Imam Al-Hakim An-Naisaburi dan seterusnya Ibnu Taimiyyah dsb, semuanya itu sentiasa menjadi wacana perbalahan yang selalunya berakhir dengan kerugian terhadap umat Islam itu sendiri. Sikap menelan semua fakta dan bahan penulisan tanpa meneliti secara adil latar belakangnya, adalah satu perilaku yang bercanggah dengan amanah ilmu dan mengakar umbikan permasalahan seperti yang tersebut di atas.
Saya tertarik dengan tulisan saudara Abdul Rasyid Idris di dalam Majalah Tamadun keluaran Jun 1999 yang diberikan tajuk “Lagi Sokongan Buat Syeikh Wahabi” di mukasurat 8. Permusuhan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Wahabiah banyak berpunca daripada hubungkait aliran ini dengan method Ibnu Taimiyyah. Ia digambarkan sebagai proses tajdid (pembaharuan) kepada aliran pemikiran Ibnu Taimiyyah sekaligus mengheret cerita-cerita buruk berkenaan Ibnu Taimiyyah sebagai hujah juga untuk menghukum Muhammad bin Abdul Wahab.
Oleh yang demikian, pembersihan imej Muhammad bin Abdul Wahab, mahu tidak mahu mesti melibatkan usaha memurnikan syakhsiah Ibnu Taimiyyah daripada tohmahan liar mereka yang memusuhinya.
Kebanyakan pihak yang menuduh sesat Ibnu Taimiyyah, banyak mengambil hujah daripada riwayat-riwayat yang terkandung di dalam buku Pengembaraan (Rehlah) Ibnu Bathutah. Misalnya Kiyai Sirajuddin Abbas di dalam bukunya “Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah” yang masyhur di tanah air. Musuh-musuh Ibnu Taimiyyah mendakwa bahawa beliau termasuk di dalam golongan Ahli Tamsil (yang menyamakan Allah SWT dengan makhluk) serta Ahli Tajsim (yang menjisimkan Allah SWT). Dakwaan ini datangnya daripada permusuhan mereka terhadap Ibnu Taimiyyah itu sendiri dan yang keduanya berdasarkan keterangan Rehlah Ibnu Bathutah; sebuah kitab yang penuh dengan pembohongan dan mitos yang tertolak oleh disiplin ilmu yang sahih.
Di sini saya akan membawakan catatan yang dibuat oleh Al-Allamah Bahjatul Baithar tentang penipuan kisah Hadith An-Nuzul (hadith yang menerangkan tentang turunnya Allah dari langit bumi ke dunia) sebagaimana yang dihikayatkan oleh Ibnu Bathutah. Ibnu Bathutah di dalam riwayat pengembaraannya ke Damsyik menceritakan betapa satu ketika beliau melihat Ibnu Taimiyyah mengajar di atas mimbar Masjid Umawi di Damsyik. Lalu beliau ditanya tentang ‘Hadith An-Nuzul’ itu tadi, lantas Ibnu Taimiyyah menjawab, “Tuhan turun sebagaimana turunnya aku ini..!”. Rujuk Rehlah Ibnu Bathutah (juzuk 1 ms. 57)
Berikut adalah beberapa noktah penting tentang riwayat Ibnu Bathutah berkenaan:
 1. Ibnu Bathutah hakikatnya tidak pernah mendengar dari Ibnu Taimiyyah atau berkumpul bersamanya. Ini berdasarkan fakta bahawa beliau telah sampai ke Damsyik pada hari Khamis 19 Ramadhan 726H, sedangkan Ibnu Taimiyyah telah pun dikurung di dalam penjara Kota Damsyik di awal bulan Syaaban tahun berkenaan. Beliau terus dipenjara di dalam kota itu sehinggalah pulang ke rahmatullah pada malam 22 Dzulkaedah tahun 728H. Jika begitu perihalnya, maka bilakah masanya Ibnu Bathutah melihat Ibnu Taimiyyah mengajar di atas mimbar Masjid Umawi sebagaimana yang didakwa di dalam riwayatnya itu tadi?!
 2. Rehlah Ibnu Bathutah sedia dimaklumi oleh mereka yang mengkajinya sebagai sebuah buku yang penuh dengan riwayat dan hikayat yang ganjil. Banyak fakta di dalamnya tidak mampu diterima oleh akal dan naqal bahkan hanya mengaibkan mereka yang meriwayatkannya. Misalnya di dalam juzuk 1 ms. 54, Ibnu Bathutah menyatakan bahawa di tengah-tengah Masjid Umawi terletaknya makam Nabi Zakaria AS, sedangkan makam berkenaan adalah makam Nabi Yahya AS. Ibnu Bathutah juga menyatakan bahawa beliau telah meriwayatkan daripada Sufian Ats-Tsauri tentang kelebihan Damsyik kononnya mendirikan solat di Masjid Umawi itu sama pahalanya dengan mendirikan 30 ribu solat di tempat lain! Hal ini tidak pernah muncul di dalam periwayatan sesiapa, apatah lagi oleh Sufian Ats-Tsauri. Tidak mungkin bersolat di Masjid Umawi lebih utama dari mendirikan solat di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa.
 3. Ibnu Taimiyyah tidak pernah mengajar atau berkhutbah di atas mimbar Masjid Umawi sebagaimana yang didakwa oleh Ibnu Bathutah. Bahkan apa yang jelas Ibnu Taimiyyah apabila mengajar, hanya duduk di atas kerusi dan dikelilingi oleh hadirin, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi.
 4. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Ad-Durarul Kaminah (juzuk 1 ms. 154) tentang tindakan sesetengah ulama’ di zaman Ibnu Taimiyyah menghebohkan masalah riwayat turunnya beliau dari tangga mimbar itu berpunca daripada penulisan Ibnu Taimiyyah yang menentang fahaman Wahdatul Wujud, yang mana mereka itu telah menyelitkan sekali kisah kononnya Ibnu Taimiyyah telah turun dari mimbar sebanyak dua anak tangga lalu berkata “.. Tuhan turun sebagaimana turunnya aku ini..” Lantas dengan mitos itu, Ibnu Taimiyyah dikaitkan dengan fahaman tajsim.
 5. Dari kalam Ibnu Bathutah juga, kononnya Ibnu Taimiyyah telah dipenjarakan beberapa tahun dengan perintah Al-Malik An-Nasir, lalu menulis semasa di dalam tahanan itu sebuah kitab tafsir yang dinamakan ‘Al-Bahrul Muhith’. Kemudian bonda Ibnu Taimiyyah telah mengadu dan membantah tindakan Al-Malik An-Nasir lalu diperintahkan agar Ibnu Taimiyyah dibebaskan. Akan tetapi kemudiannya Ibnu Taimiyyah telah dipenjarakan sekali lagi. Ibnu Bathutah mendakwa bahawa beliau berada di Damsyik dan pada waktu itulah beliau menyaksikan perihal Ibnu Taimiyyah dan kisah Hadith An-Nuzul berkenaan.
 6. Ibnu Bathutah juga meriwayatkan kononnya Al-Faqih Al-Maliki menceritakan bahawa Ibnu Taimiyyah telah dipukul dengan tangan dan kasut sehingga terjatuh serbannya lantas tersingkap bahawa di atas kepalanya, Ibnu Taimiyyah memakai kain kasa sutera!

Apa yang jelas, Al-Malik An-Nasir adalah orang yang bertanggungjawab mengeluarkan Ibnu Taimiyyah dari tahanan di Iskandariah, Mesir. Beliau juga merupakan orang yang menyambut ketibaan Ibnu Taimiyyah dengan disertai oleh para hadirin yang ramai termasuk para ulama’ dan qadhi. Antara yang hadir menyambut Ibnu Taimiyyah adalah Ibnu Makhluf Al-Maliki yang memusuhi beliau. Ibnu Makhluf pernah meminta Ibnu Taimiyyah supaya mengeluarkan fatwa membunuh beberapa orang qadhi tetapi tidak mendapat persetujuan Ibnu Taimiyyah.
Manakala bonda Ibnu Taimiyyah pula telah meninggal dunia pada hari Rabu 20 Syawal tahun 716H, selepas Ibnu Taimiyyah pulang ke Damsyik. Beliau tidak pernah mengadu kepada mana-mana pemerintah berkenaan anaknya Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang dihikayatkan oleh Ibnu Bathutah.
Memang tidak dinafikan bahawa Ibnu Taimiyyah telah dipenjarakan di akhir hayatnya itu atas perintah Al-Malik An-Nasir. Ini berikutan daripada penguasaan para ulama’ yang memusuhi Ibnu Taimiyyah, terhadap Al-Malik An-Nasir. Mereka mendakwa bahawa Ibnu Taimiyyah telah mengeluarkan fatwa mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah SAW, sebagai usaha untuk memfitnahnya. Lantas Al-Malik An-Nasir telah memerintahkan supaya Ibnu Taimiyyah dipenjara. Peristiwa ini berlaku pada hari Isnin 6 Syaaban 726H.
Kisah Al-Faqih Al-Maliki tentang pemakaian sutera oleh Ibnu Taimiyyah itu juga merupakan mitos Ibnu Bathutah. Ibnu Al-Athir mahupun Ibnu Kathir atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak pernah meriwayatkan kisah sedemikian rupa, yang mustahil ditinggalkan ketika proses mengadili perawi (ilmu al-jarh wat ta’dil) dibuat. Semestinya Ibnu Taimiyyah kehilangan kredibilitinya jika benar beliau memakai sutera sebagaimana yang didakwa oleh Ibnu Bathutah!
Adapun tohmahan-tohmahan lain yang dilemparkan oleh sekalian pihak terhadap Ibnu Taimiyyah tanpa mendatangkan sebarang bukti, tidaklah ia mempunyai sebarang nilai di sisi keilmuan Islam. Golongan seperti ini sentiasa menjadikan tohmahan dan fitnah sebagai alat untuk menentang musuhnya. Bahkan Baginda SAW sendiri tidak terlepas dari dituduh sebagai ahli sihir dan penyair jahat. Begitu juga fitnah musuh terhadap para sahabat seperti Uthman Al-Affan RA, Abu Hurairah RA, Muawiyah bin Abi Sufian RA dsb. Mereka yang banyak menyumbang kepada umat, mereka jugalah yang banyak diserang tohmahan musuh termasuk daripada kalangan umat Islam yang memperhambakan diri kepada hawa nafsu dan kejahilan.
Kesimpulan
Kita tidak mendakwa sesiapa dengan dakwaan ismah (kemaksuman) selain daripada mereka yang mendapat peruntukan khusus oleh Allah SWT dari kalangan Nabi dan Rasul AS. Di sana terdapat pelbagai pro dan kontra berhubung dengan pendirian dan seruan Ibnu Taimiyyah, baik di zaman beliau mahu pun pada masa-masa yang mendatang selepas itu. Maka kita nyatakan bahawa, bagi Ibnu Taimiyyah apa yang betul, dan ke atasnyalah segala kesilapan yang pernah berlaku. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang layak untuk sekalian hambaNya. Akan tetapi, memburuk-burukan nama beliau atau mana-mana ulama’ yang telah menghabiskan hidupnya untuk mempertahankan Islam, ia bukanlah sesuatu yang sihat untuk diketengahkan ke gelanggang perbualan masyarakat. Tidak dinafikan, ada di antara fatwanya yang berbeza dengan pendapat majoriti dan masyhur, tetapi ia tidaklah menjadi satu kesalahan kerana kedudukannya sebagai mujtahid. Bahkan setiap hujahnya, adalah berserta dengan dalil yang terbuka untuk dibincangkan oleh mereka yang tidak bersetuju, tetapi bukannya dengan melemparkan tohmahan melulu yang bercanggah dengan kemuliaan etika umat ini.
Selain hujah-hujah di atas, ada pula segelintir yang menganggapnya Ibnu Taimiyyah sesat semata-mata dengan alasan bahawa beliau itu seorang banduan yang mati dalam tahanan, adalah hujah dangkal yang memalukan pendukungnya. Sebelum Ibnu Taimiyyah, Imam Abu Hanifah juga pernah dipenjara. Apakah itu menjatuhkan martabat beliau? Tidak sama sekali! Bahkan yang berlaku adalah sebaliknya. Bersedia menanggung azab demi mempertahan kebenaran…!
Jika kita membaca tentang Ibnu Taimiyyah sama ada melalui penulisannya, mahupun berdasarkan pendapat ulama’ tentang beliau, kita akan dapati bahawa Ibnu Taimiyyah tidaklah seperti yang digambarkan oleh tohmahan- tohmahan yang dilemparkan kepadanya bahkan itu semua hanyalah rekaan musuh-musuh yang mengelilingi beliau. Ini adalah kerana, kebanyakan musuh Ibnu Taimiyyah adalah dari kalangan Ahli Fiqh dan Tasauf yang berkepentingan, terutamanya dengan pemerintah ketika itu. Sesungguhnya jihad Ibnu Taimiyyah, usaha beliau dan sumbangan baktinya, tidak mungkin tersembunyi dari pengetahuan sesiapa yang mengkaji, melainkan orang-orang yang jahil dan taasub.
Bacalah tulisan-tulisan Ibnu Taimiyyah yang begitu banyak dan mudah diperolehi. Dari risalah yang ringkas seperti Risalah Al-Wasithiah hinggalah kepada tulisan-tulisannya yang besar seperti Minhaj As-Sunnah yang meruntuhkan ‘berhala’ syiah, pasti akan kita temui suatu pembentangan ilmu yang hebat dan mulia sebagai warisan umat ini. Lihat sahaja Risalah Al-Wasithiah yang beliau sediakan atas permintaan penduduk Wasith. Penjelasan tentang akidah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih telah diperdebatkan beberapa kali di antara beliau dan ulama’ yang sezaman dengannya. Akan tetapi tidak pula ada yang mampu membuktikan kesalahan atau kesesatan risalah berkenaan, bahkan mereka mengiktirafnya.
Malangnya, bilamana permusuhan mengatasi rasional ilmiah, berlakulah apa yang telah berlaku. Apabila gagal mendatangkan hujah untuk melawan, mereka mencipta pula pembohongan dan fitnah. Bencana ini berterusan pula apabila timbul budaya menafsirkan istilah seseorang tanpa merujuk kepada pemahamannya tentang istilah itu. Penggunaan istilah oleh Ibnu Taimiyyah banyak ditafsirkan sebagai dalil yang membuktikan beliau itu seorang ahli tajsim, menetapkan arah dan tempat bagi Allah dan sebagainya. Sedangkan penggunaan istilah sedia dimaklumi oleh kita semua bagaimana ia mempunyai dilalat (pemaknaan) dan pemahaman yang kadangkala berkembang, berbeza dari seorang kepada seorang yang lain, dari satu zaman ke satu zaman yang lain.Hal yang sama berlaku kepada mereka yang menghukum sesat Syed Quthb semata-mata kerana tidak memahami istilah dan maksud yang Syed Quthb gunakan di dalam penulisan beliau. Sungguh malang keadaan seperti ini…
Inilah yang berlaku kepada Ibnu Taimiyyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kedua-duanya muncul pada zaman yang rumit. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah muncul ketika umat Islam belum sembuh dari kehancuran Daulah Abbasiyyah tahun 656H. Manakala Muhammad bin Abdul Wahab pula berusaha untuk mengislahkan umat ketika Daulah Othmaniyyah berada di ambang kehancuran. Dua zaman yang menyaksikan bagaimana umat diselaputi segala macam bencana. Daripada masalah khurafat, pembohongan dan bidaah yang tersebar, hinggalah kepada tercemarnya keilmuan Islam dengan hadirnya ramai yang bergelar ulama’ tetapi mempunyai niat jahat untuk mendapatkan sedikit habuan dunia daripada pemerintah. Soal bacaan politik Muhammad bin Abdul Wahab tentang kedudukan Daulah Othmaniyyah adalah soal lain. Aqidah dan fiqh yang sahih, belum menjamin seseorang itu untuk membuat bacaan politik yang tepat. Maka pemberontakan Wahabiah di hadapan kepimpinan Daulah Othmaniyyah adalah tajuk yang berasingan daripada soal kesesatan aqidah dan sebagainya. Setiap satu persoalan hendaklah kita pertimbangkan dengan adil secara berasingan.
Marilah kita bersama-sama meneliti dan merenung kembali segala perihal itu tadi. Adalah tidak wajar kita menganggap satu-satu fakta itu telah muktamad dan benar semata-mata kerana ia masyhur atau disokong oleh segelintir yang menisbahkan diri kepada ilmu dan Islam. Kajilah secara adil agar kerugian umat akibat kemusnahan Baghdad dulu tidak menjadi lebih kronik dengan mentohmah ulama’ dan warisannya yang berbaki.. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita apa yang benar, lalu direzekikan untuk mematuhinya, serta menunjukkan kepada kita apa yang batil, lalu diberi kekuatan untuk membanteras dan menjauhinya.
Firman Allah SWT:
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasiq kepada kamu membawa berita, periksalah ia terlebih dahulu. Agar nanti jangan kamu menghukum sesuatu kaum dalam keadaan jahil (terhadap apa yang benar), lantas kamu kemudiannya menyesal atas apa yang telah kamu lakukan” (Surah Al-Hujurat 49 : 6)
Firman-Nya lagi:
“Dan janganlah kamu berpendirian di dalam sesuatu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dipersoalkan (di akhirat).” (Surah Al-Isra’ 17 : 36)
Hasrizal Abdul Jamil
Universiti Mu’tah, Jordan
7 Julai 1999


BIBLE IS NOT

njil tidak pernah mengatakan Tuhan itu Tiga?

Menjawab sedikit persoalan dari :
Sambungan soalan dari rakan Kristian
3) Pada nota kaki(footnote) di dalam A-Quran, terdapat penjelasan tentang Trinity. Penjelasan itu adalah salah iaitu orang Kristian mengatakan Tuhan itu Tiga. Injil tidak pernah mengatakan Tuhan itu Tiga. Orang Kristian yang berlandaskan Bible tidak mengatakan Tuhan itu Tiga tetapi Roman Katolik yang tidak berlandaskan Bible yang mengatakan Tuhan itu Tiga. Apa penjelasan awak tentang footnote yang simply written without true research?


Konsep Trinity ini adalah pegangan wajib buat orang kristian. Jika mereka menafikan konsep Trinity ini, maka tumbanglah ajaran umat kristian dengan akidah "God The Father, God The Son and Holy Ghost", peristiwa salib dan sebagainya.
Sila semak tulisan ust pendekar di sini berkenaan dengan Trinity:
APAKAH TRINITI ITU?
Untuk permulaan, minta rakan kristian anda menyatakan dengan jelas siapa Isa sebenar (melalui kefahaman rakan tersebut)? Jika dia bukan anak Tuhan, adakah dia seorang rasul? atau separuh manusia separuh tuhan dsb. Nyatakan sumber rujukan rakan anda itu. Pastikan rujukan itu adalah rujukan utama atau 'muktabar' umat kristian.
Mengikut kepercayaan orang Kristian samada Katolik atau protestant, sumber rujukan mereka ialah Bible dan tradisi Gereja (pandangan paderi, dsb). Jikalau katolik pada masa kini, mereka menerima fatwa Pope John Paul 11 di Vatican City, dan kalau protestant pula, menerima fatwa World Council of Churches di Geneva, Switzerland. Pandangan mereka ini adalah kata pemutus.
Setakat ini tidak ada kesepakatan 'muktabar' Kristian yang mengeluarkan kenyataan menolak Isa sebagai anak tuhan. Pandangan paderi ini amat penting kerana ia kadang-kadang boleh 'overule'. Sebagai contoh, kes Galileo telah dihukum murtad dan dibunuh kerana mengatakan bumi mengelilingi matahari. Sedangkan masa itu gereja mengatakan sebaliknya. Namun begitu Pope John Paul 11 (pada abad ini) telah membatalkan fatwa tersebut.
Isu Isa bukan 'anak tuhan' ini timbul apabila pendiayah agama Kristian (sebahagian besarnya golongan evangelical) telah melaksanakan program mereka di kalangan orang Islam, terutama di Indonesia dan Malaysia. Pendiayah yang menggunakan pendekatan yang diistilah sebagai mengikut 'contextualization' yang dipelopori oleh Koyama, seorang Jepun yang tinggal di Thailand di abad yang lalu, maka banyak istilah agama Islam telah digunapakai seperti Allah, Rasul, solat dan lain-lain.. Pada kita, inilah pendekatan "tujuan menghalalkan cara".
Apa yang patut dibuat sekarang? Seharusnya, pertama kita tanyakan soalan ini kepada Pope John Paul 11 dan kita rujuk kepada Bible. Erm... Tapi masalahnya terdapat berbagai jenis Bible, apakah kita nak gunakan Versi King James (yang dianggap 'muktabar'). Dari segi kandungan Bible pula ada yang dinamakan Canonical dan apocryphal. Mari kita rujuk kepada Bible "Good News Bible" (Bible yang diubah suai untuk remaja)

----- Good News Bible -----
'my father is working still, and I am working'
'I and the father are one'
'I am in the father and the Father in me'
(John 5:17:10:30;14:10,11)
Dalam Matthew 11:27 Isa bersabda,
"All things have been delivered to me by my father; and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and any one to whom the Son chooses to reveal him"
Dalam John 3:16-17,
'For god loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believe in him may not die but have eternal life. For God did not send his Son into the world to be its judge, but to be its saviour'
Walaubagaimanapun, sila bandingkan dengan ayat yang sama tetapi dari New World Translation of The Holy Scripture (1984),
'For God loved the world so much that he gave his only-begotten Son........John 3:16

----- End Good News Bible -----

Kalau kita lihat pula kepada asal usul keturunan Isa dalam Bible yang sama (God News Bible), terdapat perbezaan yang besar di antara Matthew dan Luke. Di dalam Matthew 1:6-16 terdapat 25 orang sebelum Joseph (suami Maryam, tidak pernah menyetubuhi Maryam) tetapi dalam Luke 3:23-31 terdapat 40 orang dan sungguh pelik... di akhir ayat ditambah lagi dengan perkataan 'the son of god'.
Inilah yang menjadikan kita bertanya samada umat Islam buat "footnote yang simply written without true research" atau Orang Kristian salah faham tentang ajaran Bible? Kerana di dalam Bible dari Old Testement hingga New Testement terutamanya synoptic Gospels (Matthew, Mark dan Luke), fahaman Isa anak tuhan tidak timbul lagi apatah lagi dalam Old Testement.

Benarkah al-Qur'an yang mengatakan Isa anak tuhan? Di dalam al-Qur'an diceritakan orang Nasrani memanggil Isa 'anak tuhan'. Tidak ada ayat al-Qur'an yang menyebut (yang bermaksud) Allah melahirkan Isa.
Pendiayah Kristian di negara-negara penduduk majoriti Islam mendapati al-Qur'an adalah 'senjata' yang mujarab menentang Kristian maka mereka bertungkus lumus untuk menawarkan anti body tersebut maka digunakan berbagai pendekatan sehingga hampir kepada 'penipuan'.

Untuk menuduh orang Islam "written without true research" atau orang Islam adalah pereka cerita, perlulah pihak berkuasa Kristian seperti Pope membuat pengisytiharan bahawa Isa Bukan Anak Tuhan terlebih dahulu. Bukan dengan dakwaan oleh rakan kristian atau mana-mana umat kristian yang tidak berasas.
"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu" (Al-Baqarah, 2:120)

Semoga Allah sentiasa memelihara iman kita. Wallahu a'lam.


Palestine will be FREE


www.alarabiya.net/articles/2009/01/08/63791.html
www.alarabiya.net%2Farticles%2F2009%2F01%2F08%2F63791.html&sl=ar&tl=id
Negara palestin sangat mengharapkan perdamaian.Hidup tanpa peperangan dan pembunuhan.Tindakan kanak-kanak yang ekstrem iaitu membaling batu kearah tentera yahudi di anggap satu perkara yang menjatuhkan maruah tentera yahudi.
Tanpa rasa perikemanusiaan, kanak-kanak kecil ini juga menjadi mangsa kekejaman pihak tentera Israel. Mereka di bom, di tempak dan juga di bunuh seperti binatang yang tidak berharga. Kanak-kanak menderita trauma psikologi akibat daripada perbuatan rejim Israel. Kini kanak-kanak Palestin semakin berani berdepan dengan tentera yahudi, dengan harapan dapat mengundurkan penguasaan dan kekejaman terhadap keluarga dan juga bumi Palestin.
Kanak-kanak kecil semaikn berani melakukan perkara luar biasa seperti membaling bom petrol, mereka sangat yakin bahawa tentera yahudi adalah satu kejahatan yang membinasakan tempat kediaman dan membunuh ahli keluarga mereka.
Orang pelestin yang tinggal di Jalur Gaza sangat marah kerana Israel bukan sahaja memerangi Hamas,tetapi mereka juga turut membunuh orang palestin. Atas sebab ini orang Palestin harus berjuang daripada terus di tindas dan di bunuh dengan sewenang-wenangnya.
Antara kesan serangan Israel, Ibu-ibu turut merasa trauma, seperti hidup di negeri asing. Ketakutan menggannggu ketenteraman hidup sesebuah keluarga. Di tambah lagi dengan gambar peristiwa yang berlaku sebelum ini. Para ibu sentiasa memegang erat anak-anak yang masih kecil. Tidak ada tempat yang selamat boleh di duduki dengan aman.


Para penduduk Palestin juga tidak mampu tidur nyenyak. Perasaan mereka sentiasa di buru oleh ketakutan. Tidak ada pihak yang mampu membantu rakyat palestin. Sekalipun satu dunia melaungkan slogan “Bebas Palestine”. Hidup dalam ketakutan, setiap hari kematian orang Palestine semakin meningkat. Namun pembelaan mahupun perdamaian belum termetrai.
Menurut sumber Palestine, Serangan di Jalur Gaza pada 27 bulan sebelum ini mengakibatkan lebih dari 700 orang orang meninggal, termasuk lebih 200 anak-anak , 100 ibu-ibu. Sementara itu,lebih 3000 cedera.
Menurut Doktor Mahmoud dari pusat perubatan,beliau mengatakan Kesan daripada perang Israel terhadap Palestine akan meninggalkan banyak efek,antaranya gejala psikologi, kesan pada insfrastruktur banguna, budaya perang dan kekerasan.
Sehubungan dengan itu, 68 peratus kanak-kanak di Palestine menderita disebabkan kejutan di Jalur Gaza. Rumah kediaman,masjid dan tempat perlindungan turut di musnahkan oleh bom-bom Yahudi.
Situasi yang berlaku menjadikan timbulnya budaya perang. Penganjur budaya perang ini ialah Israel. Pergerakan HAMAS berikrar untuk membalas dendam diatas pembunuhan beramai-ramai oleh tentera rejim Zionis di Semenanjung Gaza, terutamanya pembunuhan kanak-kanak yang tidak berdosa. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Pergerakan itu di Khan Younis, selatan Gaza, mengatakan tersebut akan membayar harga yang cukup mahal kerana membunuh kanak-kanak Palestin dan akan menyesali diatas perbuatan dimana tertumpahnya darah mereka yang tidak berdosa ini.

Ia menyatakan pihak penceroboh Israel tidak peduli berkenaan undang-undang antarabangsa yang menggariskan jaminan keselamatan kepada kanak-kanak dan orang awam semasa tindakan ketenteraan. Pihak HAMAS menegaskan pencerobohan Israel diransangkan lagi oleh pihak Arab, negara-negara Islam dan antarabangsa yang membisu keatas jenayah yang dilakukan. Pergerakan itu akhirnya menyimpulkan pihak rejim Zionis dan mereka yang diam membisu bertanggungjawab sepenuhnya diatas jenayah yang dilakukan ini.

Perut wanita-wanita Islam dibelah dan bayi-bayi disembelih di tangan-tangan ibu-ibu mereka yang tidak mampu berbuat apa-apa.  Kira-kira 250 orang dibunuh sebegini. 25 dari mereka adalah ibu-ibu hamil yang ditikam perut mereka dengan 'bayonet' ketika masih hidup. 52 orang kanak-kanak dikudungkan di hadapan ibu-ibu mereka, dan mereka kemudiannya dibunuh dan kepala mereka di kerat putus.  Agensi Yahudi dan komander Pasukan Darat British mengetahui tentang peristiwa ini ketika ia berlaku, tetapi, tiada apa-apa tindakan diambil untuk menghentikanya.
  Ini hanyalah sebahagian daripada siri kekejaman rejim Zionis Israel ke atas Umat Islam Palestin. Sekiranya serangan-serangan ke atas Selatan Lebanon diambilkira, jenayah kekejaman Zionis ini akan lebih jelas lagi.  Sekiranya kita mengkaji secara terperinci tentang kekejaman pada 1948 dalam opersai 'sapu bersih', pemusnahan tempat-tempat suci Islam, perampokan askar-askar dan penduduk-penduduk Yahudi, mungkin kita dapat memahami apa itu Zionism sebenarnya.

AL- AFGHANI

Al-Farghani;Ahli Astronomi Islam dari Arab 

Al-Farghani merupakan  salah satu saintis muslim yang diundang Al-Ma’mun untuk mengadakan studi dan penelitian.di Haouse of Wisdom, khususnya dalam bidang astronomi. Ia sangat berpengaruh baik dalam perkembangan sain di dunia Islam itu sendiri, maupun di dunia Barat.
Nama lengkapnya adalah Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani, biasa disebuat Al-Farghani. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil dan latar belakang pendidikanya. Sejarwan mencatat ia lahir di Farghana dan meninggal di Mesir.
Pada abad ke-9 M, khalifa al-Ma’mun mendirikan akademi studi dan penelitian yang disebut dengan House of Wisdom. Akademi tersebut pertamanya didirikan di Mery dan selanjutnya di Baghdad. Kedua tempat tersebut diisi oleh para saintis muslim yang didatangkan dari Khurasan, Sogdiana, Shash, dan Farab, dan dipimpin langsung oleh al-Ma’mun. Salah satu saintis Muslim yang diundang oleh al-Ma’mun tersebut adalah al-Farghani.
Disebutkan bahwa di kedua akedemi tersebut dilengkapi dengan perlengkapan yang sangat modern di masanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh para ahli astronomy yang terdapat di sana adalah melakukan penghitungan lingkaran bumi, tingkatan jarak dan panjang dari garis bujur bumi, menginvestigasi planet-planet, menyusun skema dan menulis laporan hasil penemuan-penemuan ilmiah.
Selama periode tersebut, al-Farghani banyak meluangkan waktunya di Mesir. Di sana ia menciptakan “Cairo Nilemeter,” sebuah alat pengukur air di sungai Nil. Alat ini merupakan salah satu temuan yang diciptakan oleh saintis muslim pada abad ke-9, yang sampai saat ini nilai keilmiahannya dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, menurut Ibn Tughri Birdi, ia tidak hanya menciptakan aalt pengukur air di sungai Nil yang masih didunakan sampai sekarang, tetapi ia juga banyak kontribusinya dalam teknik masin. Ia mengawasi proyek besar konstruksi bangunan Nilometer di Fustat (Cairo lam). Konstruksi tersebut selesai pada tahun 861, di mana khalifa al-Mutawakkil yang memimpin proyek tersebut meninggal dunia.
Karya monomental al-Farghani mengenai astronomi adalah Kitab fi al-Harakat al-Samawiyya wa Jawami Ilm al-Nujum”Elements of Astronomi,” yang ditulis antara periode 833 dan 857 M. Sebuah karya ikhtisar non-matematik yang sangat telitii dan seksama mengenai astronomi Ptolemian. Di dalam kitab Fihrist of Ibn al-Nadim, yang ditulis pada tahun 987 M, menyebutkan dua kitab yang disebut-sebut sebagai karya al-Farghani. Pertama adalah Kitab al-Fusul, Ikhtiyar al-Majisti “The Book of Cahpters”. Kedua adalah Kitab ‘Amal al-Rukhamat, “Book on the Construction of Sun-dials”.
Pada abad 12 M, karya al-Farghani, “Elements” diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebanyak dua kali. Pertama dilakukan oleh John dari Seville pada tahun 1135 M, yang kemudian direvisi ulang oleh Regiomontanus pada tahun 1460 M. kedua ditulis oleh Gerard dari Cremona sebelum tahun 1175 M. Terjemahan yang kedua ini banyak mempengaruhi Dante dalam menggunakan pengetahuan astronomi.
Bersamaan dengan karya-karya al-Farghani yang lain, karya Ikhtisarnya sangat besar pengaruhnya di dalam memperkenalkan astronomi Ptolemian di Eropa. Seorang astromi Eropa, Jacob Anatoli, menerjemahkan karya ikhtisar al-Fargnai ke dalam bahasa Hebrew, dan terjemahan tersebut menjadi basis terhadap terjemahan versi latinnya pada tahun 1669.
Al-Farghani juga menulis sebuah buku mengenai susunan alat penunjuk waktu dengan bantuan sinat matahari. Dan satu karya lagi dalam bidang astrolab yang ditulis sekita tahun 857 M, yang mendiskusikan tentang teori-teori matematikan dari astrolab.Humaidi

AL- IDRIS

AL-Idrisi telah menghasilkan buku dalam bidang geografi bertajuk Kitab Nazhat al-Mushlak fi Ikhtirak al-Afak. Ringkasan buku ini dalam bahasa Arab diterbitkan di Rom pada 1592M. Ia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh dua orang Kristian Maronit dan diterbitkan di Rom pada 1619M.

Tajuknya telah ditukar kepada Geographia Nubiensis. Dalam buku itu, al-Idrisi menggambarkan secara astronomi tempat letak sesuatu tempat di permukaan bumi.

Ketika berada di Sisilia, Itali untuk melaksanakan program penelitian, pemerintah Sisilia, Roger II (1129-1140) yang berketurunan Normandia amat mengagumi keupayaan al-Idrisi.

Kitab Nazhat al-Mushlak fi Ikhtirak al-Afak disusun atas dorongan Roger II dan kemudian karya itu lebih dikenali sebagai The Book of Roger. Buku ini pernah digambarkan sebagai sebuah deskripsi paling sempurna di dunia pada abad pertengahan. Ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh Amedie Jaubert pada 1840M.

Dalam The Book of Roger terdapat dua buku ringkasan. Buku pertama ialah Janiyal al-Azharar-Rawd al-Mi’tar yang ditemui pada 1893M oleh Vollers di Kaherah. Kedua, Kitab al-Jugghrafiyah al-Kuliyyah ay-Surat al-Ard yang ditemui oleh E-Griffini daripada sebuah koleksi peribadi di Tunisia. Lakaran peta yang sebahagiannya berwarna menghiasi teks ini yang boleh didapati dalam naskhah Little Idrisi di Istanbul.

Beberapa penulis Barat menyatakan bahawa al-Idrisi atau nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Idrisi al-Ali bin Amrullah dilahirkan pada 493H/1100M di Cetua. Beliau dipercayai menuntut di Kordoba, Sepanyol dan Afrika Utara. Keadaan itulah yang menuntutnya menetap di Istana Roger II di Sisilia.

Ibnu Basrun, seorang penyair Arab Sisilia dan teman karib al-Idrisi menyatakan bahawa Idrisi telah menulis karya biografi untuk William I iaitu Rawd al-Uns wa Nuzhat an-nafs.

Menurut Reinaud dan Rommel, keterangan ini secara tidak langsung diperkukuh dengan kenyataan bahawa isi daripada kutipan al-Idrisi diberikan oleh Abu Fida’ dalam bukunya, Takwin al-Buldan, yang tidak ada kaitan dengan The Book of Roger.

Pada awal abad ke-19, M.J. Horovits menemui sebuah naskhah al-Idrisi di Istanbul iaitu Uns al-Muhaj wa Rawd al-Fura. Dalam salah satu tulisannya, C.F. Seyhold menyatakan naskhah itu merupakan ringkasan karya geografi al-Idrisi yang kedua ditulis untuk William II. Sementara itu, J.H. Kramers berpendapat, ia merupakan intisari daripada buku Tje Idrisi yang ditulisnya pada 588H/1192M.

Di samping itu, teks lengkap daripada buku The Book of Roger juga menjadi sebuah buku ringkasan dan pemotongan pada bahagian tertentu dilakukan tanpa alasan dan motif yang jelas.

Ringkasan ini termasuk salah satu karya Arab sekular yang dicetak oleh Medici Press di Rom pada 1592M. Ia diberi tajuk Kitab Nuzhat al-Mushtak fi Dzikr al-Amsar wa al-Aktar wa al-Buldan wa al-Juzur wa al-Mayadin wa al-Afak. Edisi Medici ini lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Itali pada 1600M oleh poligraf Itali, B.Baldi. Terjemahan ini masih tersimpan baik di Universiti Montpellier, Perancis.

Pada 1619M, Marollites Gabriel Sionita dan Joannes Hesronita juga menterjemahkannya ke dalam bahasa Latin dan kemudian ia diterbitkan di Paris.

Karya ringkasan berjudul Kitab al-Jami’li Asytat an-Nabat atau Kitab al-Mufradat ditemui oleh H.Ratter di Perpustakaan Fatih, Istanbul pada 1928. Walaupun buku tersebut kurang lengkap tetapi ia berjaya membuktikan penglibatan al-Idrisi yang mencipta ubat-ubatan. Buku itu diterjemah ke dalam 12 bahasa.

Sebuah bibliografi terperinci dengan pengantar tentang karya-karya al-Idrisi diberikan oleh G.Oman dalam Notizie Bibliografis Chesul Georafo Arabo al-Idrisi (XII scolo) e Sulle sue Opere (1961). Catatan bibliografi al-Idrisi juga terdapat dalam Hajji Khalifa yang disunting oleh Flugel. Terjemahan lengkap dalam bahasa Perancis buku The Book of Roger yang diusahakan oleh P.A. Jaubert (Paris 1836-1840) telah diterbitkan dalam dua jilid.

Al- KHAWARIZMI

Al-Khawarizmi
Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff.  Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara.  Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi.  al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M.  Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M.  Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad. 
PENDIDIKAN 
Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas.  Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah.  Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.  Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan  astronomi.  Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah.  Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan
India pada dunia Islam.  Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. 
Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab.  Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang.
PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI  Gelaran Al-KhawarizmiGelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism.  Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan.  Negara Perancis pula al-Gorism  muncul sebagai Augryam atau Angrism.  Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui KaryaSumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah :
 1. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.
 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.
 3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.
Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini.  Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik.  Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah :
 1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum.
 2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang.
 3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.
 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra.
 5. Al-Amal bi’ Usturlab’
 6. Al-Tarikh
 7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah
Ketokohan al-Khawarizmi 
Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri.  Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.  Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab.  Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam.  Antara karya-karya yang  beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’.  Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan.  Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri.  Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan.  Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. 
Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam.  Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad.  Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. 
Peribadi al-Khawarizmi 
Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat.  Al-Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat.  Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur….”  Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata….’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’.  Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. 
Strategi Pengislaman Sains Matematik
Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak.  Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam. 
 1. Tauhid
Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain.  Mengikut matlamat  Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan.  Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik.  Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. 
 1. Syariah
Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat.  Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri.  Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi.  Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. 
 1. Akhlak
Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni.  Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan.  Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri.  Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak. 
Cabang Matematika 
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain.  GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik.  Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan.  Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang.  Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM].  Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM.  Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M. Algebra/aljabarIa merupakan nadi untuk matematik algebra.  Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12.  sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M.  Sebelum ini tak ada istilah aljabar.

IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah r.h
Riwayat Hidup
1.       Nama sebenar beliau ialah Nukman  bin Thabit bin Zuti berasal dari keturunan Farsi dan datuknya berasal dari Kabul, Afghanistan.
2.       Dilahirkan pada tahun 80 Hijrah/699 Masihi di Bandar Kufah, Iraq semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, kerajaan Umaiyah.
3.       Gelaran Abu Hanifah diberikan kemungkinan kerana beliau
a.       Mempunyai seorang anak lelaki bernama Hanifah. Oleh itu Abu Hanifah ialah bapa kepada Hanifah atau,
b.       Rahin beribadat dan berminat dengan agama yang bermaksud hanif atau,
c.        Suka membawa tempat dakwat, bahasa Iraq disebut “Hanifah”.
4.       Beliau sangat berminat belajar dan bekerja seperti meniaga kain, batu ubin, dan sebagainya.
5.       Wafat pada tahun 150 Hijrah/767 Masihi dalam penjara Baghdad semasa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur, kerajaan Abbasiyah.
6.       Beliau sempat hidup dalam dua kerajaan islam, iaitu kerajaan Umaiyah dan kerajaan Abbasiyah.
7.       Meninggalkan benyak jasa kepada umat islam kerana mempunyai pengikut yang ramai dalam bidang fiqh serta menjadi pegangan mazhab yang besar dan diiktiraf oleh semua umat Islam.
Pendidikan
1.       Pernah belajar dengan ramai para sahabat nabi seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Qafi, Wailah bin al-Asqa’, Abu Tufil, Sahal bin Abi Saad, dan lain-lain lagi.
2.       Begitu juga beliau belajar dengan ramai para tabiin dan ulama terkenal pada masa itu. Dinyatakan beliau pernah belajar dengan seramai 200 orang ulama besar terdiri daripada para sahabat, tabiin, dan sebagainya.
3.       Guru yang paling lama beliau belajar ialah dengan al-Imam Hamad bin Sulaiman sehingga wafat gurunya itu pada tahun 120 Hijrah. Beliau menamakan anaknya dengan nama Hamad menunjukkan beliau sangat kasihkan kepada gurunya itu.
4.       Barbagai-bagai bidang ilmu yang dipelajarinya termasuklah ilmu al-Quran dan hadis, keduan-duanya dihafaz dengan baik.
5.       Beliau juga mempelajari ilmu sastera serta mahir dalam ilmu usulluddin (aqidah) dan alim dalam ilmu fiqh sehingga beliau menjadi seorang mujtahid.
Sifat peribadi dan kecerdikannya
1.       Imam Hanifah seorang yang berilmu pengetahuan tinggi
2.       Beliau mempunyai jiwa yang bersih dan ikhlas serta tidak mempunyai sifat  yang bermuka-muka
3.       Beliau tidak langsung mempunyai sifat tamak dan mementingkan diri, sentiasa mencari keredhaan Allah dalam sesuatu perkara.
4.        Bercakap dengan lemah lembut, manis bahasanya, mudah difahami oleh semua peringkat.
5.       Kata-kata yang diberikan adalah nasihat ikhlas serta kata-kata hikmah yang tinggi nilainya. Malah beliau tidak suka banyak bercakap, kurang berbual kosong, pendiam, semasa berehat suka bersendirian dan berfikir.
6.       Beliau tidak bakhil, malah seorang yang tidak berbangga dengan kekayaan keluarga yang dimilikinya, dan tidak berasa kehinaan hidup dalam kemiskinan
7.       Beliau seorang penyabar, tenang serta berani menghadapi sesuatu masalah. Mempunyai sifat-sifat terpuji semasa pergaulan seperti amanah, berpegang teguh kepada janji, terutamanya semasa berniaga.
8.       Kekayaan dan keuntungan dari perniagaannya, selalunya setiap tahun dihadiahkan kepada orang tua, orang miskin, ulama, terutamanya ulama hadis dan guru-gurunya sendiri.
9.       Beliau selalu memanggil dan menyebut seseorang dengan nama-nama baik.
10.    Dari sudut keagamaan pula, beliau sangat kuat beribadat, berpuasa pada siang hari dan berjaga pada malamnya. Dikatakan beliau solat subuh dengan menggunakan wuduk solat Isyak hampir empat puluh tahun.
11.    Bertaqwa kepada Allah SWT serta berani menegakkan kebenaran. Beliau sentiasa menjauhkan diri dari orang-orang yang mewah dan kemewahan.
12.    Setiap persoalan agama yang dikemukakan, mana-mana yang diketahuinya sudah pasti akan dijawab dengan jelas sehingga memuaskan hati bagi yang bertanya.
13.     Beliau juga selalu mengucapkan : Wahai Tuhanku hidayahkanlah kaumku kerana meraka tidak tahu, apabila berdepan dengan orang yang suka hasad, dengki dan fitnah.
14.    Beliau sanggup berkorban apa-apa sahaja untuk kaum muslimin dan keredhaan Allah dan rasul-Nya.
15.    Beliau pernah menolak darjat dan pangkat kerana takut terikat dengan kedudukan itu. Ketegasan beliau dengan kebenaran menjadikan ramai yang suka kepadanya dan ada juga yang benci kepadanya bagi meraka yang suka berpura-pura.
16.    Abu hanifah seorang ulama yang sangat pintar sebagaimana pengakuan yang diberikan oleh Imam syafie dan Imam Malik
Pengakuan dan kenyataan yang diberikan :
Imam Syafie
Tidak mungkin ada perempuan yang dapat melahirkan anak yang lebih cerdik dan cerdas otaknya daripada Abu Hanifah.
Umat islam seluruhnya yang mahir tentang ilmu fiqh adalah keluarga dan anak buah Imam Abu Hanifah.
               
Imam Malik
          Aku pernah bertemu dia, dia seorang lelaki yang bijak. Jikalau ia berkata tiang ini boleh dijadikan emas, nescaya ia dapat memberikan alasannya kerana kebijaksanaannya bercakap.
               
Pengalaman dan Penderitaan
1.       Beliau sempat hidup semasa khalifah Marwan bin Mohammad, iaitu kerajaan terakhir umaiyah dan Khalifah al-Abbas dan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur bagi kerajaan Abbasiyah.
2.       Gabenor Yazid pernah menawarkan jawatan Menteri Kewangan tetapi Imam Abu Hanifah menolak menyebabkan beliau dipenjarakan selama dua minggu.
3.       Beliau juga pernah menolak perlantikan hakim di Bandar Kufah menyebabkan beliau dirotan sebanyak 110 kali. Semasa keluar dari penjara dan masih ada kesan di rotan, beliau berkata rotan ini lebih baik baginya daripada dikenakan cemeti Allah di akhirat nanti.
4.       Khalifah Abu Jaafar pernah juga menawarkan beliau sebagai hakim, tetapi masih menolaknya lalu dipenjarakan dan kemudian dibebaskan.
5.       Khalifah juga pernah juga memujuk ibu Imam Hanifah supaya anaknya menerima tawaran jawatan hakin tersebut. Pada suatu pagi berkatalah ibunya kepada Imam Abu Hanifah : Wahai Nukman, anak bonda yang kukasihi, buang sahajalah dan lemparkan jauh-jauh ilmu-ilmu yang telah engkau dapati itu, kerana tiada lain yang engkau dapatinya, kecuali penjara, pukulan cemati dan rantai-rantai yang membelitmu
Abu Hanifah menjawab dengan lembutnya kepada ibunya yang dikasihi : Oh ibu, jika anakanda hendakkan kemewahan dunia, tentu anakanda tidak dipenjarakan tetapi anakanda mengutamakan keredhaan Allah dan memeliharanya pengetahuan yang telah anakanda dapati, anakanda tidak akan membuang pengetahuan yang selama ini anakanda pelihara daripada kemurkaan Allah
6.       Akhirnya Imam Abu Hanifah diberi racun oleh khalifah kerana tidak tahan dengan sikap penolakannya itu.
7.       Akhirnya, sedarlah Imam Abu Hanifah bahawa beliau tidak berapa lama lagi untuk hidup dan ketika itulah beliau sujud ke hadrat Allah sehingga menghembuskan nafas terakhir.
8.       Wafatlah imam besar yang berjasa ini di suatu tempat yang terasing dari saudara mara, anak isteri dan sahabat handai, dikeliling batu dan pagar besi penjaa, dengan keadaan yang amat memilukan dan menyayatkan hati.
9.       Dengan itu, puaslah hati baginda Amirul Mukminin dan ulama-ulama sekelilingnya dan menangislah kaum Muslimin yang tahu kesucian peribadi imam besar ini.
10.    Peristiwa itu berlaku dalam bulan Rejab tahun 150 Hijrah 767 Masihi di penjara Baghdad dan dimakamkan di perkuburan Hizran.
Sumbangan Imam Abu Hanifah dalam bidang Imu dan Pemikiran Islam
1.       Kebanyakkan ilmu pengetahuan yang diajarkan beliau, dikumpulkan dan dijadikan buku besar oleh murid-muridnya seperti Imam Abu Muhammad bin Hassan dan al-Imam Abu Yusuf. Buku ini dibahagikan kepada tiga bahagian :
a.       Masail Wusul
b.       Masail an Nawadir
c.        Masail al-Waqiah
2.       Imam Abu Muhammad bin Hassan kemudiannya menyusun Kitab Al-Mabsut dari Asas bahagian pertama (Masail Wusul) menjadi sebuah kitab besar dalam mazhab Hanafi yang terdiri dari 15 jilid dan 30 Juzuk. Antaranya :
a.       Al-jamik as-Saghir
b.       Al-jamik al-kabir
c.        As-Sairu as-Saghir
d.       As-Sairu al-Kabir
e.        Az-Ziyadat
3.       Asas-asas dalam mazhab Abu Hanifah (Hanafi) :
a.       Al-Kitab (al-Quran)
b.       As-Sunnah (Hadis Rasullullah SAW)
c.        Fatwa al-Sahabat
d.       Ijmak Ulama
e.        Al-Qias
f.        Al-Istihsan
g.        Al-Uruf
Pandangan dan Nasihat Imam Abu Hanifah
1.       Pandangan dan nasihat tentang akhlak dan adab :
a.       Janganlah berdiri di tepi-tepi jalan raya. Duduklah di masjid
b.       Janganlah duduk di premis-premis perniagaan
c.        Janganlah makan dan minum di pasar
d.       Janganlah memakai pakaian sutera kerana membawa kepada kelemahan.
2.       Pandangan dan nasihat tentang sifat peribadi :
a.       Janganlah bakhil atau kedekut kerana perangai ini memalukan
b.       Janganlah tamak haloba dan berdusta, bahkan hendaklah menjaga maruah sepanjang hayat
c.        Pakailah pakaian putih sepanjang masa
d.       Ingatlah selalu kepada mati
e.        Meminta maaf dan keampunan dari guru-guru dan orang yang kamu belajar dan selalulah membaca al-Quran
f.         Selalulah menziarahi kubur, guru dan juga tempat-tempat berkat
g.        Jauhkan diri dari orang yang tidak baik dan campurilah mereka dengan tujuan member nasihat atau menyeru mereka kepada agama islam
h.       Jangan memaki hamun atau mencela orang.
Perkembangan mazhab
1.       Mazhab Hanafi mula tersebar di Kufah dan Iraq
2.       Selepas kewafatan Imam Abu Hanifah, ia mula berkembang di Baghdad dan beberapa buah Negara Islam yang lain
3.       Ramai pengikut mazhab hanafi di Mesir, Syam, Iraq, Khurasan, Turki, Albania, India, Pakistan, China, Azerbaijan, Tabriz, Ahwaz dan lain-lain lagi.
Imam Malik r.h
Riwayat Hidup
1.       Nama sebenarnya ialah Malik atau Abu Abdullah bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashabi al-Yamani.
2.       Nama ibunya ialah Aliah binti syarik al-Azdiyah. Bapa dan ibunya berasal dari yaman dan datuknya pernah hidup pada zaman Rasullullah SAW di Madinah.